Вече намери своя дом, но той има нужда от сериозен ремонт? Без значение дали жилището е ново или старо, следващото предизвикателство е създаването и изпълнението на интериорен проект.

Разбира се, точно сега е най-добрият момент да избереш как ще изглежда домът ти в следващите години. За да се случи това бързо и лесно, най-добре е да се обърнеш към специалист, който да ти помогне да превърнеш жилището в уютен дом.

Още по-добре да получиш мнението на дори повече от един специалист – в новата платформа Videa можеш да направиш всичко това. Лесно и професионално на едно място: от идеята за интериорен проект, през всички стъпки и чак до издаването на обекта. 

Иновативната платформа работи като обединяващо звено между всички участници: възложители, проектанти, изпълнители и доставчици. Така се осигуряват гладко протичане на процесите, разумни оферти и качествен резултат.

А ето как биха протекли всички етапи на твоя интериорен проект.

Информираност за бюджет

Както и при покупката на жилище, при избор на интериорен дизайн стартираме с бюджета. Оценяваме, че сумата за ремонт, довършителни работи и обзавеждане трябва да се определят (поне ориентировъчно) преди покупката на имот, за да може купувачът да е спокоен и подготвен.

Твърде често се случва обаче купувачите да нямат информация и изобщо да не могат да се ориентират колко би могло да им излезе един интериорен проект. Ако и ти нямаш яснота с каква сума разполагаш за обзавеждане на жилището, използвай калкулатор.

Създаване на проект

Вече с малко по-ясна представа за бюджета си е време за най-приятната и креативна част – създаване на проекта във Videa.

Виж още:  10 признака, че сте готови да заживеете заедно

Оформи задание за бъдещия интериорен проект:

  • Основни данни и описание
  • Бюджет и срокове
  • Предпочитани интериорни стилове
  • Референтни примери, представящи търсената визия
  • Снимки на настоящето положение 
  • Налични чертежи (разпределения и др.)
интериорен проект за кухня

Конкурс за идеен проект

След оформяне на заданието идва ред на регистрираните изпълнители-проектанти да изготвят техните предложения.

Конкурсът за идеен проект е анонимен и предоставя възможност за дистанционно участие.

След изтичане на срока, конкурсът се затваря и се преустановява възможността за подаване на проектни предложения. Възложителя е поканен да гласува, предоставени са му критерии за оценка, така че да избере най-добрия проект от предложенията в платформата.

Технически проект

Техническият проект е основата за правилното протичане на всички последващи ремонтни дейности, затова е необходимо прецизно изготвяне на детайлна и точна проектно-сметна документация за изпълнение, на база одобрения идеен проект.

Чертежите са придружени с легенда, размери, коти, описание и важни бележки. Пълната и прецизна проектна документация е гаранция за доброто последващо изпълнение на строително-ремонтните дейности и за пълното проектно съответствие на обзавеждане, дограми, осветление и аксесоари.

визуализация на студио

Тръжни процедури

Време е за договаряне и поръчка на всички доставки на стоки и услуги, необходими за реализирането на етап изпълнение на проекта.

След като се изберат всички доставчици и изпълнители е възможно прецизното формиране на бюджета на проекта, на база на който се изготвя график на плащанията.

Изпълнение на проекта

При наличието на пълна проектна документация и проведени тръжни процедури се преминава към изпълнение на проекта. Videa упражнява постоянен контрол при изпълнение, приемане и/или корекции, парични потоци и спазване на срокове. Възложителя получава пълна техническа информация за вложените в проекта материали, обзавеждане и аксесоари. Той преценя до каква степен да бъде ангажиран в процеса.

Виж още:  Ще сменям квартирата. А, сега какво?

Издаване на обекта

То започва с пълно строително почистване на всички замърсявания вследствие на строително-монтажните дейности. Следва доставката, монтажът и аранжирането на заложените в проекта аксесоари и декорации.

След завършване на финалните щрихи, завършеният интериор се заснема и публикува в социалните мрежи и платформата Videa.

Честито, вече можеш да се нанесеш в страхотното си ново жилище!